II Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny

W dniu 13 maja 2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich odbył się II Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny „Ja i środowisko”. Organizatorem konkursu było kierownictwo centrum.

centrum 249

Jego celem było:
– Zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
– Wdrażanie uczniów do zachowań proekologicznych.
– Budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych.
– Spotkanie miłośników przyrody.
Każdą szkołę mogło reprezentować po dwóch uczniów (w przypadku podwójnych oddziałów czterech uczniów) z każdej kategorii wiekowej (tj. z kategorii klas II- III i klas IV- VI) wyłonionych w eliminacjach szkolnych. W sumie w konkursie wzięło udział 26 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły z terenu gminy Cmolas: 14 uczniów w kategorii klas II-III oraz 12 uczniów w kategorii klas IV- VI.
Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z pytań dotyczących podstawowych zagadnień z ekologii, ochrony środowiska i otaczającej przyrody. Jak podkreśliła przewodnicząca komisji konkursowej, pani Bogusława Zięba oraz leśniczy Andrzej Saj , podsumowując cały konkurs, wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i sprawnie poradzili sobie z zadaniami związanymi z wyżej wymienionymi zagadnieniami.
Jury w składzie: Bogusława Zięba- nauczycielka przyrody z PSP w Woli Rusinowskiej, Andrzej Saj- leśniczy Leśnictwa Ostrowy Baranowskie, oraz Elżbieta Rzeszutek- kierownik Filii Biblioteki Publicznej w Ostrowach Tuszowskich przyznało następujące miejsca:
w kategorii klas II- III
I miejsce- Hubert Urban z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku
II miejsce- Kinga Dudek ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich
III miejsce- Aleksandra Magda i Gabriela Rzeszutek z Zespołu Szkół w Trzęsówce
Wyróżnienie: Kamil Guźda z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Dominika Czachor z Zespołu Szkół w Cmolasie

w kategorii klas IV- VI
I miejsce- Karolina Dańko z Zespołu Szkół w Trzęsówce
II miejsce- Szymon Partyka z Zespołu Szkół w Cmolasie
III miejsce- Natalia Rębisz i Oliwia Starzec z Zespołu Szkół w Cmolasie
Wyróżnienie: Justyna Czajkowska z Zespołu Szkół w Trzęsówce
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.