Historia biblioteki

Początki

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Cmolasie rok założenia 1949 , a swoją działalność rozpoczęła w 1950 r. Księgozbiór którym dysponowała Biblioteka wynosił 1200 woluminów , a pierwszym bibliotekarzem był pan Andrzej Sochacki.

Na przełomie lat 1952-1955 zostało utworzone 9 punktów bibliotecznych w miejscowościach: Cmolas Dąbrówka, Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Poręby Dymarskie, Trzęsówka, Świerczów i Zarębki.

Księgozbiór biblioteki zwiększał się z roku na rok i na koniec roku 1952 było 1716 woluminów, a w 1955 już zanotowano 3876 woluminów.

Na terenie działalności biblioteki działały dwa zespoły czytelnicze, była to forma upowszechniania czytelnictwa polegająca na głośnym czytaniu książek, oraz aktywniejsi czytelnicy mieszkający z dala od biblioteki i punktów bibliotecznych brali do domu kilkanaście książek za pokwitowaniem i wypożyczali sąsiadom, była to praca społeczna.

W latach 1952 – 1953 kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki Publicznej była pani Michalina Mokrzycka, zaś w 1953-1955 obowiązki kierownika przejęła pani Maria Augustyn.

W 1957r. na terenie Gminy powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Ostrowach Tuszowskich.

Na przełomie lat 1955-1958 w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej pracowała pani Kazimiera Babiarz kierownik biblioteki.

Od 1 września 1958 r. pracę w bibliotece rozpoczęła pani Wacława Stąpor. Biblioteka mieściła się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w jednym pomieszczeniu na górze z księgozbiorem 4000 woluminów.

W 1965r. powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Trzęsówce.

Czas przemian administracyjnych

W 1975 r. wraz ze zmianami administracyjnym nazwa Gromadzkiej Biblioteki Publicznej została przemieniona na Gminną Bibliotekę Publiczną.

W tym czasie ukształtowała się zasadniczo gminna sieć bibliotekarstwa publicznego, na nią składają się centralna Biblioteka w Cmolasie wraz z dwoma filiami w Ostrowach Tuszowskich i Trzęsówce.

W 1975r. przeniesiono bibliotekę do prywatnego lokalu u państwa Stąporów gdzie mieściła się przez 7 lat.

We własnym budynku

W budynku po Urzędzie Gminy w 1982r. z Funduszu Rozwoju Kultury został przeprowadzony remont kapitalny budynku. Do pomieszczeń na parterze została przeniesiona Biblioteka z prywatnego budynku. Od tej pory warunki pracy biblioteki poprawiły się było przestrzennie i przytulnie. Kierownikiem biblioteki była pani Wacława Kosiorowska (z domu Stąpor). Na przełomie kilkunastu lat w bibliotece pracowały panie Małgorzata Gołębiowska, Krystyna Kaczmarska, Beata Koczoń , Dorota Rzeszutek i Ewa Maciąg.

W 1986r. powstała Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Porębach Dymarskich.

W 1990r. przystąpiono do remontu górnej kondygnacji budynku gdzie 9 lipca 1991r. dokonano uroczystego otwarcia Oddziału dla dzieci.

W 1998r. na emeryturę przeszła pani Wacława Kosiorowska . Nowym kierownikiem została pani Danuta Zuba , a od 2002r. Dyrektorem biblioteki.

Komputeryzacja biblioteki

Zmiany technologiczne stawiają przed biblioteką nowe wyzwania, stąd pojawiają się pierwsze komputery wykorzystywane do gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych w pakiecie bibliotecznym MARC-21 Biblioteki Narodowej. Obecnie biblioteka wypożycza książki w pakiecie bibliotecznym MAK + Instytutu Książki. Użytkownik może skorzystać z czytelni internetowej wyposażonej w komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.

Modernizacja

W 2007 r. pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” rozpoczęły się prace modernizacyjne biblioteki. Głównym celem projektu była poprawa warunków funkcjonowania biblioteki. Wykonane prace modernizacyjne polegały na termomodernizacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , pokrycia dachu, wymiana chodnika itp.

Koszty modernizacji wyniosły 226 150 zł. z tego dotacja z MKiDzN wynosiła 143 313 zł.

w 2018 r przeprowadzono remont biblioteki dotyczący przebudowy centralnego ogrzewania polegający na wymianie piecyków gazowych na instalacje c.o z nowoczesnym piecem kondensacyjnym.

Koszt  remontu z dotacji Gminy Cmolas wynosił 55 570 zł.

Teraźniejszość

Od prawie 65 lat Biblioteka konsekwentnie i systematycznie wypełnia swoje podstawowe zadania statutowe. Gromadzi opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne społeczności lokalnej. W ciągu tych lat księgozbiór wraz z filiami urósł do ponad 52 851 woluminów.

Biblioteka główna wraz z filiami prowadzi szeroka działalność kulturalno – oświatową ze szczególnym położeniem nacisku na promocje czytelnictwa.

W roku 2013 do sieci bibliotecznej została przyłączone Centrum Edukacji Ekologicznej „Puszcza Sandomierska” w Ostrowach Tuszowskich.

Możliwość komentowania jest wyłączona.