Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Biblioteka nie jest tylko zbiorem książek. Jest przede wszystkim centrum integracji społeczno-kulturalnej. Głównym celem funkcjonowania biblioteki powinno być sprawne i racjonalne połączenie nowoczesnej instytucji z rolą edukacyjną, kulturalną i społeczną.

            Biblioteki należą obecnie do instytucji, które na nowo muszą zdefiniować swoją rolę w społeczności na rzecz której działają. Coraz łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy przez Internet, a także spadek czytelnictwa „papierowych” książek i prasy wywiera istotny wpływ na ich tradycyjne funkcje. Wiele wysiłku wymaga nadążenie za zamianami, które wynikają z rozwoju technologii komunikacyjnych i informacyjnych, a ich skutki społeczne trudno w pełni przewidzieć. W obecnej sytuacji,aby jak najlepiej wywiązać się z roli instytucji publicznej, biblioteki powinny stale szukać nowych sposobów zaspokajania potrzeb czytelników. Przed biblioteką XXI wieku stoi wyzwanie, aby pogodzić tradycję z nowoczesnością oraz aby być stale „atrakcyjnym” dla czytelnika, ponieważ to czytelnik stoi zawsze na czele listy priorytetów dla bibliotekarzy i bibliotek.

            Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie od wielu lat plasuje się w czołówce bibliotek w powiecie kolbuszowskim. Zaraz po Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej ma największą liczbę czytelników aktywnie wypożyczających oraz największą liczbę wypożyczeń książek. Od dawna jest to jedno z najważniejszych miejsc życia kulturalno-społecznego na terenie gminy Cmolas. W świecie opanowanym przez Internet, komputery i smartfony trzeba ciężko pracować na to, żeby tego nie zagubić i nie stracić czytelników oraz przyciągnąć nowych.    

Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Na Gminną Bibliotekę Publiczną w Cmolasie składają się:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie (oddział dla dzieci i oddział dla dorosłych) z  mobilnym punktem bibliotecznym w Jagodniku i Hadykówce,
  • Filia w Ostrowach Tuszowskich z punktem w Ostrowach Baranowskich,
  • Filia w Porębach Dymarskich,
  • Filia w Trzęsówce z mobilnym punktem w Szkole Podstawowej w Trzęsówce
  • Centrum Edukacji Ekologicznej „Puszcza Sandomierska” w Ostrowach Tuszowskich.

We wszystkich placówkach GBP Cmolas działa elektroniczny system rejestracji czytelników i wypożyczeń (MAK+), katalog online z możliwością rezerwacji książek a także zapewniony jest dostęp do internetu, możliwe jest skorzystanie z komputera, drukarki, a w filii w Ostrowach Tuszowskich i w Trzęsówce z ksero. Biblioteka w Cmolasie oferuje również usługi ksero, wydruku, bindowania, laminowania oraz skanowania. W każdej z bibliotek działa czytelnia internetowa dostępna bezpłatnie dla czytelników. 

Strategia rozwoju i promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie.

            Podczas dotychczasowego pełnienia obowiązków Dyrektora udało mi się przeprowadzić wiele działań mających na celu usprawnienie działania biblioteki jak i poprawy jej wizualnej strony. W Cmolasie przeprowadzona została reorganizacja księgozbioru, aby ułatwić dostęp do niego czytelnikom. Oddział dla dzieci został wyposażony w całości w nowe regały, modernizację przeszła również czytelnia w oddziale dla dorosłych. Filia w Trzęsówce została gruntownie wyremontowana. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich zostało odmalowane. W filiach w Ostrowach Tuszowskich i Porębach Dymarskich odnowione zostały regały biblioteczne oraz zostały one doposażone w niezbędne sprzęty.

            Dalsze przedsięwzięcia modernizacyjne, które trzeba będzie przeprowadzić w ciągu najbliższych kilku lat, to  gruntowny remont pomieszczeń biblioteki w filiach w Ostrowach Tuszowskich i Porębach Dymarskich, gdyż nie były remontowane od wielu lat. Należy również rozpocząć prace nad znalezieniem bądź budową nowej siedziby dla biblioteki w Cmolasie, ponieważ budynek w którym się obecnie znajduje jest w coraz gorszym stanie technicznym oraz brakuje w nim miejsca na podstawową działalność Biblioteki. Jest za mało miejsca na książki, nie ma wystarczającej przestrzeni aby zorganizować zajęcia dla dzieci bądź spotkania autorskie, nie ma miejsca na poszerzenie działalności biblioteki, kącika do zabaw dla dzieci czy miejsca do ekspozycji wystaw. Obecny budynek Biblioteki nie ma niestety udogodnień dla osób niepełnosprawnych, dlatego trzeba to zmienić, żeby żaden czytelnik nie został wykluczony i pozbawiony możliwości skorzystania z biblioteki.

            W sferze promocji Biblioteki w Internecie uruchomiony został jej funpage w serwisie społecznościowym Facebook. Jest to wygodna, szybka i bezpośrednia forma kontaktu z czytelnikami, która na pewno będzie wykorzystywana w przyszłości. W planach jest utworzenie logotypu dla Biblioteki, aby odróżniała się od innych bibliotek i kojarzyła się konkretnie z gminą Cmolas, ponieważ budowanie dobrej marki instytucji staje się równocześnie formą promocji gminy w społecznym odbiorze.

            Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie prowadzi na terenie gminy „Mobilny księgozbiór”. Jest to forma promocji czytelnictwa, która skierowana jest do szkół i przedszkoli, w których nie ma stałej filii bibliotecznej. Mobilne punkty prowadzone są w Jagodniku, Hadykówce, Ostrowach Baranowskich oraz w Trzęsówce (pomimo, że jest tam filia biblioteczna wieś usytuowana jest na dość dużym obszarze, więc aby ułatwić czytelnikom dostęp utworzony jest również mobilny punkt biblioteczny w szkole).Forma ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych czytelników, dlatego będzie ona prowadzona i udoskonalana w następnych latach.

            Głównym celem Biblioteki jest popularyzowanie i udostępnianie księgozbioru w formie tradycyjnej, dlatego duży nacisk kładziony będzie na zakup nowości książkowych z możliwie jak najszerszym zakresem tematycznym, aby każdy z czytelników mógł znaleźć jak najwięcej pozycji dla siebie. Planowane jest również wprowadzenie książki w formie elektronicznej. W równie dużym stopniu zwracana będzie uwaga na promocję czytelnictwa poprzez organizowanie prelekcji, szkoleń bibliotecznych, lekcji bibliotecznych, wieczorów poetyckich czy powołanie do życia klubów czytelniczych. Organizowane będą również zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. W ramach promocji czytelnictwa organizowane będą konkursy czytelnicze dla dzieci i dorosłych, wystawy i ekspozycje promujące wydarzenia lokalne, rocznice historyczne czy literackie oraz okolicznościowe. Biblioteka będzie włączać się również w ogólnopolskie akcje, takie jak: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Noc w Bibliotece” czy „Jak nie czytam jak czytam!”. Biblioteka uczestniczy również w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Instytutu Książki działających na rzecz bibliotek.

            Planowane jest również włączenie się w akcję Bookcrossing – Uwolnij książkę. Jest to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, polegająca na pozostawieniu przeczytanych książek w wyznaczonym miejscu, aby inna osoba mogła tą książkę wziąć i przeczytać a następnie „podać dalej”. Można również przynieść swoją książkę i zostawić na takim regale, aby „puścić ją w obieg”.

            Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie od dawna organizowała kilka razy w roku  kiermasze książek, dlatego oferta kiermaszowa zostanie poszerzona i częściej dostępna dla czytelników.

            Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie od dawna z sukcesem współpracuje z różnymi instytucjami na terenie gminy Cmolas, tj. szkołami, przedszkolami czy Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Cmolasie. W przyszłości współpraca ta będzie kontynuowana i rozwijana o nowe przedsięwzięcia. Kontynuowana będzie również współpraca z lokalnymi mediami, tj. Panoramą Gminy Cmolas, Twoim Radiem Cmolas czy Korsem Kolbuszowskim.

            Biblioteka, jak i każdy inny zakład pracy, funkcjonuje dobrze i spełnia swoje zadania tylko wtedy, gdy ma odpowiednio przeszkoloną do tego kadrę pracowniczą, dlatego zostanie poszerzona i urozmaicona oferta szkoleń dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie.

            W Centrum Edukacji Ekologicznej kontynuowana będzie edukacja z zakresu ekologii i gospodarowania odpadami. Przeprowadzane będą pogadanki, warsztaty, zajęcia i konkursy tematyczne. W planach jest nowa odsłona konkursu „Śmieciosztuka”, organizacja kiermaszy z wyrobami rękodzielniczymi oraz organizacja rajdu rowerowego połączonego z promocją tras rowerowych na terenie gminy Cmolas.

Podsumowanie

            Wszystkie w/w zamierzenia oprócz promocji biblioteki mają również za zadanie doprowadzenie do rozwoju czytelnictwa. Skuteczny marketing zewnętrzny biblioteki oraz zabiegi wizerunkowe budują pozytywny społeczny odbiór biblioteki, gdyż aktualni i przyszli czytelnicy stają się uczestnikami i konsultantami zmian w niej zachodzących. Należy „wprowadzić” bibliotekę w XXI wiek i dostosować ją do wymogów społeczeństwa informacyjnego, nie zapominając również o wiekowych tradycjach i podstawowej formie  działalności biblioteki, jaką jest praca z książką. Warunkiem satysfakcji czytelników i odbiorców biblioteki jest wzajemne zaufanie i pozytywne relacje z bibliotekarzami. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby czytelnik w bibliotece czuł się „jak w domu”. Za cel stawiam sobie, aby Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie była miejscem przyjaznym, bezpiecznym i dostępnym dla każdego oraz by każdy użytkownik biblioteki wyszedł z niej usatysfakcjonowany i znalazł w niej to, czego szukał.

Możliwość komentowania jest wyłączona.